Register | Login

แม้ว่าจุดประสงค์ของการเล่นบาคาร่า ส่วนใหญ่จะมองว่า มาเล่นเพื่อเงินเนื่องจากบาคาร่าเป็นเกมพนันที่สามารถทำเงินได้ง่ายกว่าเกมพนันประเภทอื่นๆ เพราะไม่ได้อาศัยเพียงแค่ดวงอย่างเดียว ยังต้องอาศัยประสบการณ์การเล่น และการวางแผนอีกด้วย อย่างไรก็ตามมีคนเป็นจำนวนมาก มองเงินเป็นประเด็นรองของการเล่นบาคาร่า เพราะวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือ อยากเล่นบาคาร่าให้ได้สนุกแบบสุดเหวี่ยงนั่นเองอันที่จริงแล้วการเล่นบาคาร่า ก็ถือว่ามีความสนุกในตัวอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้น ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกเล่นบาคาร่า เพราะมีเกมพนันที่มีอัตราได้เงินมากกว่าบาคาร่าอยู่อีกหลายเกม ซึ่งการเล่นบาคาร่าแบบสนุกสุดเหวี่ยงสามารถทำได้โดยที่ ลดความคาดหวังลงไปบ้าง หากว่าเราต้องการความสนุกจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราก็ควรมองไปที่ความสนุกเป็นหลัก กล่าวคือ มองการเล่นเป็นเพียงแค่ความบันเทิงอย่างหนึ่งที่เราควรทำเพื่อผ่อนคลายและหาความสุขกับมันเท่านั้นเอง

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: